Ustanoviteljica


Novice spletnega mesta vrtca Vodmat

Prisotnost otrok med božično - novoletnimi prazniki

by Vrtec Vodmat -

Spoštovani starši.

Približujejo se praznični dnevi in šolske počitnice, ob katerih se v vrtcu zelo zmanjša število otrok. Zaradi organizacije oddelkov, zaposlenih in priprave prehrane, vas prosimo, da v dneh med 9. in 13. decembrom sporočite v oddelku, ali bo vaš otrok prisoten v vrtcu naslednje dni: 27., 30., 31. decembra in 3. januarja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo, da skupaj preživite čudovite praznike, v novem letu pa veliko skupnih družinskih doživetij in dobrega sodelovanja z nami.

Marta Korošec, ravnateljica

Informacija o ceni programov javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana

by Vrtec Vodmat -Spoštovani starši,

v kolikor ste prezrli obvestila, da so se  s 1. 9. 2019 zvišale cene javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana, vam posredujemo informacijo o ceni programov (Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše – Uradni list RS št. 46/2019)

prvo starostno obdobje

576 EUR

drugo starostno obdobje

418 EUR

oddelki 3. do 4. leta

439 EUR

kombinirani oddelek

446 EUR

razvojni oddelek

1.174 EUR


Za starše, katerim je  Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo:

  • za prvo starostno skupino in razvojni oddelek za plačne razrede od 2.-4. razreda 23,5%, od 5.- 9. razreda pa 17,5%,
  • za drugo starostno skupino  za plačne razrede od 2. do 4. razreda 15%, od 5.- 9. razreda pa 12,5%,
  • za oddelke od 3 – 4  od 2.- 4. razreda 11,5%,od 5.-9. razreda 8,5%,
  • za kombinirane oddelke od 2.-4. razreda 13%, od 5.-9. razreda pa 10%.

Ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, občina dodatno zniža plačilo za 1 razred staršem, ki so uvrščeni od 2. – 6. razreda.

V primeru, da se plačilo staršev otrok sofinancira iz državnega proračuna (za 2. otroka), znižanja ne pripadajo.