Dermatološka klinika

Inštitut za rehabilitacijo invalidov Soča

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bolezni

Očesna klinika

Ortopedska klinika

Otorinolaringološka klinika

Pediatrična klinika